26 apr 2018

Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova su danas održali predavanje za studente prava Univerziteta u Prizrenu i sa studentima i profesorima diskutovali o pravnim pitanjima u vezi sa mandatom SVK...

25 apr 2018

Grupa iz Specijalizovanih veća Kosova, uključujući načelnice Službe za javno informisanje i komunikaciju i Službe za učešće žrtava, zajedno sa Udruženjem profesionalnih novinara...

24 apr 2018

Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova su se danas sastali s nevladinim organizacijama i organizacijama građanskog društva povodom radionice u Peći. Skup je organizovan uz...

22 mar 2018

U svom završnom  opsežnom obraćanju javnosti u svojstvu specijalizovanog tužioca,  Dejvid Švendiman je govorio o začetku Specijalizovanog tužilaštva, izazovima s kojima se susreo kao...

21 mar 2018

Specijalizovana veća Kosova (SVK) su u saradnji s Fondom za humanitarno pravo (FHP) Kosova pozvala nevladine organizacije, pravnike i diplomatske predstavnike na panel diskusiju...

16 mar 2018

Dana 15. and 16. marta 2018. sudije Specijalizovanih veća Kosova su se sastale u Hagu radi održavanja treće plenarne sednice.

Nakon usvajanja,...

06 mar 2018

Predstavnice Specijalizovanih veća Kosova, načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študzinski i načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju Avis Beneš, sastale su se 6...

05 mar 2018

Dana 5. marta  predstavnice Specijalizovanih veća Kosova, načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju Avis Beneš i načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študzinski,...

06 febr 2018

Koordinator Službe odbrane i načelnica Službe za učešće žrtava Specijalizovanih veća Kosova...

Pages