Pošto se pritvorena lica smatraju nevinim sve dok se ne dokaže njihova krivica, sa njima se sve vreme postupa kao sa nevinim licima. Svaki oblik diskriminacije je zabranjen.

Uprava pritvorske jedinice vodi računa o dobrobiti pritvorenika i obezbeđuje im bezbedno i sigurno okruženje. Pritvorenicima je dozvoljeno da svakodnevno izlaze na svež vazduh, vežbaju, a pruža im se i prilika da učestvuju u odgovarajućim rekreativnim aktivnostima. Dopušteno im je da imaju štivo za čitanje i pisaći pribor, i mogu da idu u biblioteku, u kojoj su im na raspolaganju knjige, časopisi i novine na maternjem jeziku. Pored toga, mogu da slušaju radio i gledaju televiziju, kao i da prisustvuju verskoj službi ili nekom drugom duhovnom obredu koji budu organizovani.

Za pritvorenike važe standardi zdravstvene nege koji su u najmanju ruku jednaki onima koji generalno važe u Holandiji.

Pravila o dnevnom funkcionisanju pritvorskog objekta mogu se pročitati u Pravilniku o kućnom redu.