Svim pritvorenicima su obezbeđene odgovarajuće mogućnosti za održavanje ličnih odnosa sa drugima. Pritvorenici mogu da primaju posete, telefonske pozive ili pisma od bliskih srodnika, drugih rođaka i osoba sa kojima od ranije imaju lične odnose. Za porodične posete se nastoji na primeni pojednostavljene procedure.

Sekretar je odobrio video posete kako bi pritvorenicima pružio dodatnu mogućnost za održavanje odnosa sa porodicom. Više informacija o postupku koji važi za video posete bliskih srodnika možete pronaći ovde

Pojam bliskih srodnika definisan je u Pravilniku o pritvoru i podrazumeva supružnika ili partnera pritvorenika, njegovog roditelja, dete, unuče, brata, sestru (uključujući polubraću i polusestre), babu i dedu, zetove, odnosno snahe.

Informacije u vezi sa porodičnim i drugim privatnim posetama, uključujući informacije o podnošenju prijave za odobrenje posete i zakazivanju poseta u redovnom terminu, možete naći u Uputstvu o posetama i komunikaciji i Proceduri za posete članova porodice i druge privatne posete. Dodatne informacije mogu se naći ovde:

Podaci za kontakt

Imejl[email protected] 

Poštanska adresa:
PI Haaglanden, Locatie Scheveningen
Kosovo Specialist Chambers / Detention Management Unit
IME PRITVORENIKA
Postbus/Postbox 87810
2508 DE, The Hague
The Netherlands

Adresa za posetioce:
Pompstationsweg 32
2597 JW The Hague, Netherlands

Molimo vas da imate u vidu da pritvorski objekat ne raspolaže parking mestima za posetioce. U blizini zatvora (PI Haaglanden) postoji parking, ali je parkiranje ograničeno. Do pritvorskog objekta lako se stiže javnim prevozom (autobusima saobraćajnog preduzeća HTM broj 22 i 23).  

Konzularni predstavnici

Informacije o konzularnim posetama možete naći u Uputstvu o posetama i komunikaciji. Upravnik pritvorske jedinice se o vremenu i trajanju konzularnih poseta dogovara sa odobrenim predstavnikom. O proceduri za video posete konzularnih predstavnika možete pročitati ovde.