Pritvorenici imaju pravo na odgovarajuće vreme i uslove za pripremu odbrane. Jedan od načina na koji im se to pravo garantuje jeste pružanje mogućnosti pritvorenicima da primaju posete branioca i da s njim komuniciraju.

Kratak pregled informacija koje se odnose na posete branilaca možete naći u pamfletu Informacije o posetama branilaca.

Video posete omogućavaju pritvorenicima dodatni način za komunikaciju sa braniocima. Proceduru za video posete branioca možete naći ovde.

Dodatne informacije za branioce nalaze se ovde: