Za opšte kao i medijske upite, molimo da kontaktirate Službu za informisanje i komunikaciju s javnošću na imejl adresu [email protected]. Ukoliko želite da kontaktirate Kancelariju Ombudsmana u vezi podnošenja pritužbe, molimo da kliknete ovde i sledite instrukcije ili pišite na adresu:

Office of the Ombudsperson, Kosovo Specialist Chambers

P.O. Box 47

2501 CA, The Hague, The Netherlands