• KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02-KSC-SC-2024-02
  Salih Mustafa ishte komandant i njësitit gueril BIA i cili operonte brenda Zonës Operative të Llapit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (‘UÇK’). Aktakuza e ngarkon atë për krimet e kryera nga disa anëtarë të UÇK-së kundër personave të ndaluar në kompleksin e ndalimit në fshatin Zllash, në regjionin Gollak të Kosovës. Paraqitja e provave në këtë çështje gjyqësore përfundoi më 20 qershor 2022 dhe deklaratat përmbyllëse u bënë në periudhën 13-15 shtator 2022. Aktgjykimi u shpall më 16 dhjetor 2022: Trupi Gjykues e shpalli të akuzuarin fajtor për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe e dënoi me 26 vjet burgim. Në këtë çështje ishin 8 viktima pjesëmarrëse. Shqiptimi i urdhrit për zhdëmtimin e viktimave u bë më 6 prill 2023: Trupi Gjykues urdhëroi Mustafën të paguajë një shumë të gjithsejtë prej 207.000 euro si kompensim për dëmin e shkaktuar ndaj viktimave të krimeve për të cilat është shpallur fajtor. Më 2 shkurt 2023, Mbrojtja e Mustafës e dorëzoi njoftimin (konfidencial) për apel kundër Aktgjykimit. Aktgjykimi i apelit u shpall më 14 dhjetor 2023. Paneli i Apelit zvogëloi dënimin e njësuar të Mustafës nga 26 në 22 vjet burgim, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim.
 • KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01/KSC-SC-2023-01
  Çështja ka të bëjë me vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, sipas nenit 15(2) të Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Sipas aktakuzës, së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, Gucati dhe Haradinaj, respektivisht kryetar dhe nënkryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm). Aktgjykimi u shpall më 18 maj 2022. Të dy të akuzuarit u shpallën fajtorë dhe u dënuan me nga katër vjet e gjysmë burgim dhe me gjobë prej 100 eurosh për secilin. Gucati dhe Haradinaj i dorëzuan njoftimet për apel ndërsa ZPS-ja ka bërë të ditur se nuk ka ndërmend të apelojë aktgjykimin e shkallës së parë. Seanca e apelit u mbajt më 1 dhe 2 dhjetor 2022. Aktgjykimi i apelit u shpall më 2 shkurt 2023: u shpall fajtor për pesë nga gjashtë pikat e aktakuzës - u dënua me 4,5 vjet burgim dhe gjobë prej 100 eurosh. Më 2 dhe 3 maj 2023, përkatësisht, Haradinaj dhe Gucati dorëzuan kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë në përputhje me nenet 48(6) to (8) të Ligjit dhe rregullën 193 të Rregullores. Më 18 shtator 2023, Paneli i Gjykatës Supreme hodhi poshtë të dy kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë. Pas modifikimit të dënimeve të tyre nga Kryetarja e DHSK-së Trendafilova, Gucati dhe Haradinaj u liruan me kusht përkatësisht më 17 tetor dhe 14 dhjetor 2023.
 • KSC-BC-2020-06
  Çështja përfshin katër ish-zyrtarë të lartë të pretenduar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Sipas aktakuzës, krimet e paraqitura në të u kryen më së paku prej marsit 1998 deri në shtator 1999 në disa vendndodhje në Kosovë, si edhe në Kukës dhe Cahan, në Shqipërinë Veriore. Më 10 maj 2022, gjatë paraqitjeve të tyre, të katër të akuzuarit u vetëdeklaruan të pafajshëm lidhur me akuzat e reja në aktakuzën e ndryshuar. Më 15 dhjetor gjykatësi i procedurës paraprake ia kaloi dosjen e çështjes trupit gjykues II. Konferenca përgatitore për gjykim u mbajt më 18 janar 2023, pasuar nga Konferenca Përgatitore e Prokurorit të Specializuar më 15 shkurt. Gjykimi filloi më 3 prill 2023 me deklaratat hyrëse të Prokurorit të Specializuar dhe të përfaqësuesit të viktimave, ndjekur nga ekipet e mbrojtjes më 4 dhe 5 prill 2023. Në këtë çështje janë 152 viktima pjesëmarrëse.
 • KSC-BC-2023-10
  Sabit Januzi dhe Ismet Bahtijari u arrestuan më 5 tetor në Kosovë dhe u transferuan në objektin e Paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 6 tetor 2023. Haxhi Shala u arrestua më 11 dhjetor në Kosovë dhe u transferuan në Objektin e Paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 12 dhjetor 2023. Më 13 dhjetor 2023, ZPS-ja dorëzoi kërkesë për bashkimin e çështjes kundër Januzit dhe Bahtijarit (KSC-BC-2023-10) me çështjen kundër Haxhi Shalës (KSC-BC-2023-11). Më 8 shkurt 2024, Gjykatësi i Procedurës Paraprake miratoi kërkesën e ZPS-së për bashkimin e dy çështjeve dhe vendosi që çështja e përbashkët do të quhet Prokurori i Specializuar kundër Sabit Januzit, Ismet Bahtijarit dhe Haxhi Shalës dhe do të mbajë numrin e çështjes KSC-BC-2023-10. Më 5 qershor 2024, Gjykatësi i Procedurës Paraprake caktoi 5 korrik 2024 si datë për kalimin e dosjes së çështjes Trupit Gjykues.
 • KSC-BC-2018-01 (numri i përkohshëm i çështjes)
  Isni Kilaj u arrestua më 2 nëntor 2023 dhe u transferua në njësinë e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 3 nëntor 2023. Seanca e paraqitjes së parë të Kilajt u mbajt më 4 nëntor 2023 para gjykatësit të vetëm në bazë të nenit 41 të Ligjit dhe rregullës 55 të Rregullores. Më 15 dhjetor 2023, ZPS-ja dorëzoi aktakuzën fillestare kundër Kilajt për konfirmim, pasuar nga aktakuza e rishikuar më 11 mars 2024. Më 2 maj 2024, ZPS-ja kërkoi pezullimin e aktakuzës së rishikuar për të dorëzuar një version tjetër të ndryshuar për konfirmim. Duke marrë parasysh këto zhvillime si dhe prezumimin e pafajësisë dhe të drejtën për liri të Kilajt, ndër faktorët tjerë, Gjykatësi i Vetëm i DHSK-së, Nikola Giju, përcaktoi se zgjatja e paraburgimit të Kilajt do të ishte e paarsyeshme. Rrjedhimisht, më 15 maj 2024, ai urdhëroi lirimin e Kilajt në Kosovë me kushte të rrepta.
 • KSC-BC-2020-04
  Pjetër Shala pretendohet se ishte anëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (‘UÇK’) i stacionuar në Kukës, Shqipëri. Krimet për të cilat akuzohet Shala u kryen përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, kundër personave që u mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej prej UÇK-së. Më 21 shtator 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake ia kaloi dosjen e çështjes Trupit Gjykues I. Gjykimi filloi më 21 shkurt 2023. Më 6 korrik 2023, ZPS-ja e mbylli çështjen e vet. Më 21 gusht 2023, Mbrojtësi i Viktimave paraqiti provat. Konferenca Përgatitore e Mbrojtjes u mbajt më 24 dhe 25 gusht 2023. Më 15 shtator 2023, Trupi Gjykues hodhi poshtë mocionin e Mbrojtjes për rrëzimin e akuzës për vrasje të paligjshme (pika 4), në bazë të rregullës 130 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave të DHSK-së. Paraqitja e provave prej Mbrojtjes nisi më 20 shtator 2023. Më 15 janar 2024, Mbrojtja e Pjetër Shalës njoftoi për mbylljen zyrtare të paraqitjes së provave të saj. Procedura e paraqitjes së provave në këtë çështje u mbyll më 9 shkurt 2024 dhe argumentet përmbyllëse u bënë nga 15 deri më 17 prill 2024. Në këtë çështje janë 8 viktima pjesëmarrëse.