Zastupanje putem zastupnika žrtava

Advokat mora da ispuni uslove predviđene Pravilnikom o postupku i dokazima Direktivom o braniocima i zastupnicima kako bi imao pravo da zastupa žrtve.

Žrtve će učestvovati kao jedinstvena grupa ukoliko sudski panel ne odluči da formira više od jedne grupe. U postupku će grupu žrtava zastupati zastupnik kojeg dodeli sekretar uzimajući u obzir stavove i interese žrtava. Stranice sa informacijama u vezi pravnog zastupanja se nalaze ovde.

Imenik zastupnika žrtava

Da bi bio upisan u imenik zastupnika žrtava koji vodi Služba za učešće žrtava, advokat mora da ispuni uslove utvrđene Direktivom o braniocima i zastupnicima koja je stupila je na snagu 6. novembra 2017. Postupak upisa u imenik branilaca i zastupnika izložen je u Odeljcima 6 i 7 Direktive.

Advokat koji se prijavljuje za upis u imenik zastupnika može da navede da li je raspoloživ da u kratkom roku bude dodeljen kao dežurni zastupnik žrtava. Služba za učešće žrtava će voditi imenik dežurnih zastupnika žrtava za ove potrebe.

Prijavni obrazac za imenik branilaca i zastupnika je dostupan OVDE.

Uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik branilaca i zastupnika nalazi se OVDE.

Svi upiti o postupku podnošenja prijave za upis u imenik zastupnika žrtava i učešću žrtava mogu da se pošalju Službi za učešće žrtava na: [email protected].

Brošura o učešću žrtava i uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik zastupnika nalaze se OVDE.

Ažurirani imenik branilaca i zastupnika možete naći OVDE.