Žrtva koja učestvuje u postupku u predmetu protiv Saljiha Mustafe iznela je svoje stavove i teškoće pred panelom, rekavši:

“Na kraju, želim da kažem da se nadam da ćemo jednog dana moći slobodno da pričamo o onome što smo preživeli. Gajim nadu u budućnost bez zločina, ubistava i straha. Ja samo tražim slobodu. Mi volimo Kosovo, svoju zemlju, i nikada nam nije bila namera da kažemo nešto loše o njoj. Ja samo tražim da mogu slobodno da pričam o onome kroz šta smo prošli, bez straha. Nadam se da ćemo jednoga dana to moći.”

UČEŠĆE U POSTUPKU

Žrtve koje učestvuju u postupku pred Specijalizovanim većima imaju određena prava, uključujući pravo da budu obavešteni o toku postupka, da se uvaže njihovi pogledi i da dobiju naknadu štete.

Ta prava oni ostvaruju uz pomoć zastupnika žrtava. Zastupnik žrtava može da prisustvuje sudskim zasedanjima, podnosi odgovore na izjašnjenja strana u postupku i redovno informiše žrtve o toku postupka. Zastupnik žrtava traži njihovo mišljenje, upoznaje se s njihovim problemima i iznosi ih pred sudije.

Učešće žrtava odobreno je u tri postupka pred Specijalizovanim većima.


PREDMET PROTIV SALJIHA MUSTAFE – KSC-BC-2020-05 i KSC-CA-2023-02

8 žrtava koje učestvuju u postupku (3 direktne i 5 indirektnih)

Žrtve koje učestvuju u ovom postupku objedinjene su u jednu grupu, koju zastupa zastupnica žrtava, dr Ani Pjus.

Zastupnica žrtava je iznela uvodno i završno izlaganje, davala usmena izjašnjenja i dostavljala pismene podneske, ispitivala svedoke, predložila sudske veštake i podnela panelu zahteve za naknadu štete. Pored toga, jedna od žrtava koje učestvuju u postupku iznela je svoje stavove i teškoće pred panelom, a sedam žrtava-učesnika u postupku pozvano je da daju iskaz u svojstvu svedoka.

LINK za glavne odluke


PREDMET PROTIV PJETERA ŠALJE – KSC-BC-2020-04

8 žrtava koje učestvuju u postupku (1 direktna i indirektna, 7 indirektnih)

Žrtve koje učestvuju u ovom postupku objedinjene su u jednu grupu, koju zastupa zastupnik žrtava, g. Sajmon Loz.

Tokom dosadašnjeg postupka, zastupnik žrtava je prisustvovao sudskim sednicama, izneo je uvodno izlaganje, davao usmena izjašnjenja i dostavljao pismene podneske; zastupnik žrtava ima pristup poverljivom materijalu i redovno obaveštava žrtve-učesnike o toku postupka.

LINK za glavne odluke


PREDMET PROTIV HAŠIMA TAČIJA I DRUGIH – KSC-BC-2020-06

152 žrtava koje učestvuju u postupku (37 direktnih, 107 indirektnih, 8 direktnih i indirektnih)

Žrtve koje učestvuju u ovom postupku objedinjene su u jednu grupu, koju zastupa zastupnik žrtava, g. Sajmon Loz.

Tokom dosadašnjeg postupka, zastupnik žrtava je prisustvovao sudskim sednicama, izneo je uvodno izlaganje, davao usmena izjašnjenja i dostavljao pismene podneske; zastupnik žrtava ima pristup poverljivom materijalu i redovno obaveštava žrtve-učesnike o toku postupka.

LINK za glavne odluke