Gospodin Pietro Spera (Italija) imenovan je na funkciju ombudsmana Specijalizovanih veća Kosova u maju 2018.

Od 2010. obavlja funkciju sudije Suda u Đenovi, gde predsedava suđenjima i organizuje procese medijacije i mirenja. Od 2008. do 2010. bio je na čelu Italijanskog projekta pravde u Kabulu (Avganistan), gde je koordinisao učešće Italije u projektima pravne reforme, uključujući reformu avganistanskog nacionalnog zakonodavstva i obučavanje pravnika, u oba slučaja u cilju unapređenja i obezbeđenja saglasnosti s međunarodnim pravom ljudskih prava. Sudija Spera je prethodno bio međunarodni sudija Odeljenja za ratne zločine i organizovani kriminal Državnog suda Bosne i Hercegovine (Sarajevo) od 2003. zaključno s 2008. Između 1994. i 2003. radio je kao sudija Suda u Leku (Italija) gde je predsedavao u građanskim i krivičnim predmetima. Pre imenovanja na funkciju sudije, radio je kao advokat.

Sudija Spera je završio studije prava na Univerzitetu u Đenovi (Italija). Objavio je radove na razne teme, uključujući vođenje predmeta i efikasnost sudstva. Član je Liste eksperata Ujedinjenih nacija za nadgledanje sankcija, i ekspert za projekt Evropske unije pod nazivom "Jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosudnog i tužilačkog sistema na Kosovu”.

 

Svečana izjava


Nakon imenovanja na funkciju ombudsmana Specijalizovanih veća 18.maja, g. Pietro Spera je 29.maja potpisao svečanu izjavu pred sekretarom, dr Fidelmom Donlon, kao što Pravilnik o postupku i dokazima nalaže